Niels Tessel Personal Trainer

Personal Training

Wij helpen en begeleiden je bij het behalen van jouw persoonlijke doel. We starten met een uitgebreide intake om je doelstelling zo goed mogelijk vast te leggen. Hierbij houden we rekening met jouw beginsituatie wat we stapsgewijs gaan verbeteren

Als jouw personal trainer zorg ik ervoor dat je leert hoe je moet trainen en waarom je zo moet trainen. En heel belangrijk dat je een lichaam creëert wat fitter is en waar je zelfverzekerder over bent.

Tijdens de trainingen geef ik je professionele tips over voeding en training en voorzie je van

  • Persoonlijk voeding schema’s
  • Persoonlijk training schema’s

Samen gaan we een plan maken dat alleen voor jouw bestemd is.
Hierbij wordt gekeken naar lengte, leeftijd, huidig gewicht, werk en trainingsmomenten.

Zo heb je buiten de training om houvast. En geef ik je alle tips mee die werken bij jou levens situatie. Een plan dat vol te houden is daar gaan wij samen voor!

Meer zelfvertrouwen – Afvallen – Stress vermindering – Krachtopbouw – Energieker

“change the mindset, the body will follow”